Adatvédelmi nyilatkozat

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) Várkonyi Edit Gabriella, Oxi 2003 Bt. által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.
Adatkezelésre jogosult személy: Várkonyi Edit Gabriella
Oxi 2003 Bt
Székhely: 9400 Sopron, Manninger u. 29.
Cg. 08-06-011310
Telefonszám: + 36 20/9355314
E-mail cím: varkonyi.edit11@gmail.com
Weblap : www.jogasopron.hu

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban mielőtt használná a www.jogasopron.hu weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségek valamelyikén.
Adatfeldolgozásra jogosult személy: Várkonyi Edit Gabriella Oxi 2003 Bt.
Székhely: 9400 Sopron, Manninger u. 29.
Cg. 08-06-011310
Telefonszám: + 36 20/9355314
E-mail cím: varkonyi.edit11@gmail.com
Weblap: www.jogasopron.hu

 

2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Várkonyi Edit Gabriella fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az alkalmazandó jogszabályok és szabályozások rendelkezéseire figyelemmel egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.jogasopron.hu weboldalt, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére átadjuk Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában.

 

3. A TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE ÉS ELFOGADÁSA

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

 

4. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK

Várkonyi Edit Gabriella által kezelt személyes adatok köre: szolgáltatásokat igénybe vevő vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail címe, Facebook profil, szolgáltatás típusa, szolgáltatás megkezdésének időpontja, szolgáltatás időtartama, szolgáltatást igénybe vevő esetleges késése, a szolgáltatással kapcsolatos bármilyen visszajelzés és értékelés. A szolgáltatásokat igénybe vevő email címére, telefonszámára, számítógépen bármilyen formában való elérésére visszaigazolást és emlékeztetőt küld a megbeszélt időpontról, időpontváltozásró

Az adatkezelés jogalapja: az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) b) – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, valamint az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A szerződés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:238. § [Vállalkozási szerződés].

Az adatok megadása a szolgáltatások teljesítésének előfeltétele. A szolgáltatásokat Várkonyi Edit Gabriella a megadott adatok alapján nyújtja és fejleszti tovább az esetleges értékelések alapján. Késések esetén a foglalási feltételekben meghatározott jogkövetkezmények irányadók a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az adatkezelés nem jár egyéb következményekkel. Ön nem köteles megadni az adatokat, de ezeknek hiányában nem lehet szolgáltatásokat nyújtani.

Egyéb felhasználás hiányában (például, ha a szolgáltatásokkal kapcsolatban jogvita keletkezik, és ennek megoldása érdekében meg kell őrizni bizonyos adatokat), a szolgáltatásokra jelentkezők személyes adatait a szolgáltatások igénybevételét követő 24 órán belül töröljük.

Ha a szolgáltatásokkal kapcsolatban jogvita keletkezik, és ennek megoldása érdekében meg kell őrizni bizonyos adatokat, az adatokat az Önnel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján – a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos esetleges igények kezelése érdekében – 5 év múlva töröljük (általános elévülési idő).
Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni. Az adatokat az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, ilyen például a szolgáltatásokkal kapcsolatban kiállított számla, melyen adatok szerepelnek.
A személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá: Várkonyi Edit Gabriella és a honlapot fejlesztő programozó.

 

5. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA SZERZŐDÉSES PARTNEREINKNEK

Várkonyi Edit Gabriella az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi partnereket veszi igénybe.

Always Better Marketing
Báthori Mátyás Gábor e.v.
Cím: 9423 Ágfalva, Kosbor u. 21.
Tel.: +36 99 655 133 | Mobil: +36 20 237 74 95
E-mail: info@ab-marketing.hu | bathorimatyas@gmail.com
Weboldal: http://ab-marketing.hu
Keresztnéven kívül más személyes adatot nem kezel.
Feladata: honlap fejlesztés.
Határozatlan idejű szolgáltatás.

 

6. A HTTPS://JOGASOPRON.HU WEBOLDALON FELHASZNÁLT SÜTIK

A weboldal bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjén.

A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek. A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak.
Mikor Ön felkeresi weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak e Tájékoztató hatálya alá.
Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.
A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

A weboldalon használt cookie-k:
PHPSESSI
Várkonyi Edit Gabriella által létrehozott saját süti.
A böngésző által létrehozott munkamenet azonosító süti, a felhasználó egyedi azonosítására szolgál. Ezt a böngésző automatikusan létrehozza, de a weboldal ezt az azonosítót nem használja fel.
A böngésző bezárásáig él.
_ga
Google harmadik fél süti.
Google Analytics munkamenet süti, a felhasználó tevékenységét követi figyelemmel az oldalon a weboldal működésének elemzéséből, statisztikai célokból.
A böngészőlap bezárásáig él.
allowCookies
Várkonyi Edit Gabriella által létrehozott saját süti.
A felhasználó sütik elfogadásakor létrehozott sütije. Célja: hogy figyelemmel kísérje, hogy a felhasználó elfogadta-e a sütik használatát.
Élettartama 1 év.

siteLang
Várkonyi Edit Gabriella által létrehozott saját süti.
A felhasználó által beállított nyelv tárolására szolgáló süti.
Élettartama 1 év.

 

7. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy Várkonyi Edit Gabriella valamely érintett személlyel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és Várkonyi Edit Gabriella ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül Várkonyi Edit Gabriella mindig jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosult vagyok kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszek annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésemre, és biztosítom, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általam történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérem, közölje velem haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeimen léphet kapcsolatba velem.

 

8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Csak azok a személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akik számára azok mindenféleképpen szükségesek.

 

9. AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Ön kérelmezheti tőlünk: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Várkonyi Edit Gabriella köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Várkonyi Edit Gabriella a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatom.

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet Várkonyi Edit Gabriella mint adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

 

10. ADATVÉDELMI JOGOK ÉS JOGORVOSLATOK

2018. május 25-ét követően az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

10.1 Az Ön hozzáférési joga
I. Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlem arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

1. az adatkezelés céljai;
2. az érintett személyes adatok kategóriái;
3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
5. az Ön joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

II. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
III. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátom. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.
10.2 A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

10.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
I. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
5. a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

II. Ha Várkonyi Edit Gabriella nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az I. bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.n jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

III. Az I. és II. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
2. a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az I. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

10.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

I. Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Lőrincz-Véger Judit e.v. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

II. Ha az adatkezelés az I. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

III. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

10.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Várkonyi Edit Gabriella minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

10.6 Az adathordozhatósághoz való jog
I. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Lőrincz-Véger Judit e.v. , ha:
1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
2. az adatkezelés automatizált módon történik.

I. Az adatok hordozhatóságához való jog I. bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

10.7 A tiltakozáshoz való jog
1. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
3. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
10.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

10.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

10.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

9400 Sopron
00 36 20 935 5314
varkonyi.edit11@gmail.com